Wakil Bupati Kabupaten Lebong

Profil

A. Data Pribadi

Nama  Lengkap      : Drs. FAHRURROZI, M.Pd.

Alamat Tempat Tinggal : Desa Taba Anyar RT 3 RW 2 Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong

Tempat/Tanggal Lahir : Kota Donok, 16 September 1961.

Agama : Islam